Γενικές Πληροφορίες

Η εταιρεία e-InformationTechnology έχει σαν στόχο την κάλυψη των αναγκών των σύγχρονων επιχειρήσεων στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφορικής. Η πολυετής εμπειρία των 25 χρόνων στον κλάδο των εταιρειών πληροφορικής, είναι εγγύηση ποιότητας των παρεχόμενων λύσεων. Η εταιρεία e-InformationTechnology αποτελεί μια από τις πλέον δυναμικές εταιρείες στην υλοποίηση λύσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 

Οι παρεχόμενες λύσεις της e-InformationTechnology στηρίζονται πάνω σε τεχνολογίες αιχμής και απευθύνονται σε δυναμικές επιχειρήσεις και οργανισμούς με υψηλές απαιτήσεις. Η e-InformationTechnology προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη καθ’ όλο τoν κύκλο ζωής των παρεχόμενων λύσεων λογισμικού και υποδομών (Διαχείριση Έργου, Καταγραφή Απαιτήσεων Χρηστών, Ανάλυση Απαιτήσεων, Σχεδιασμό, Εγκατάσταση, Ανάπτυξη, Παραμετροποίηση, Εκπαίδευση, Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη).

Για την διασφάλιση των προσφερόμενων υπηρεσιών η e-InformationTechnology συνεργάζεται με καταξιωμένους κατασκευαστές λογισμικού και εταιρείες ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, καλύπτοντας πλήρως όλο το εύρος των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων:

 

 • Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Πόρων  /  Enterprise Resource Planning (ERP)
 • Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων  /  Customer Relationship Management (CRM)
 • Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών  /  Business Process Management (BPM)
 • Προγραμματισμός Απαιτήσεων Υλικών  /  Material Requirements Planning (MRP)
 • Σύστημα Διαχείρισης Αποθηκών  /  Warehouse Management System (WMS)
 • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων  /  Human Resources Management (HRM)
 • Διαχείριση Μισθοδοσίας  /  Payroll
 • Εξειδικευμένες Εφαρμογές  /  Custom Applications
 • Επιχειρηματική Ευφυΐα  /  Business Intelligence (BI)
 • Εφαρμογές Κινητών Τηλεφώνων  /  Mobile Applications
 • Ενοποιημένες Επικοινωνίες  /  Unified Communications
 • Εικονικές Υποδομές  /  Virtualization
 • Υπηρεσίες Διαμοιρασμένων Υποδομών  /  Cloud Computing (Cloud)
 • Λύσεις Υποδομών  /  Infrastructure Solutions
 • Κατασκευή Ιστοσελίδων  /  Websites Construction
 • Υπηρεσίες Marketing  /  Marketing Services

  

«στο σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε θα πρέπει να έχουμε στο πλάι μας καταξιωμένους συνεργάτες

για να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας και να αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό» Δ.Κ.