Υπηρεσίες IT

H εταιρεία e-InformationTechnology παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στις παρεχόμενες λύσεις Τεχνολογίας Πληροφορικής και απευθύνονται σε δυναμικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν όλο τoν κύκλο ζωής των παρεχόμενων λύσεων λογισμικού και υποδομών σε μια επιχείρηση. Η ποιότητα των υπηρεσιών της e-InformationTechnology είναι αποτέλεσμα μετά από μακροχρόνια εμπειρία και γνώσεων στον κλάδο των λύσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε την ποιο ποιοτική και συμφέρουσα λύση για τους πελάτες μας.

 

Η φιλοσοφία μας στις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι η Κατανόηση στην ανάγκη, η Οπτική «γωνία» του προβλήματος, η Διερεύνηση στις πιθανές λύσεις, οι Κινήσεις καθοδήγησης και στρατηγικής και η καλύτερη Επιλογή της προτεινόμενης λύσης.

  

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Διαχείριση Έργου  /  Project Management
 • Καταγραφή Απαιτήσεων Χρηστών  /  User Requirements
 • Ανάλυση Απαιτήσεων  /  Requirements Analysis
 • Σχεδιασμός  /  Design
 • Εγκατάσταση  /  Installation
 • Ανάπτυξη  /  Development
 • Παραμετροποίηση  /  Parameterization
 • Εκπαίδευση  /  Training
 • Τελικές Ρυθμίσεις  /  Fine Tuning
 • Βελτιστοποίηση Απόδοσης  /  Performance Optimization
 • Συντήρηση  /  Maintenance
 • Τεχνική Υποστήριξη  /  Technical Support

 

Για την διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η e-InformationTechnology συνεργάζεται με καταξιωμένους κατασκευαστές λογισμικού, εταιρείες ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και ειδικούς συμβούλους ανά κλάδο και δραστηριότητα.

  

Πλεονεκτήματα συνεργασίας με την e-InformationTechnology

 • Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλες τις λύσεις
 • Ολοκληρωμένη εικόνα των λύσεων της επιχείρησης
 • Ενιαία αντιμετώπιση των λύσεων της επιχείρησης
 • Οικονομία κλίμακας από εναλλακτικούς προμηθευτές
 • Υποστήριξη στην ανάπτυξη και επέκταση της επιχείρησης