Υπηρεσία Data Protection Officer (DPO) για το GDPR

Κωδικός: 3005

Μονάδα μέτρησης: Μηνιαία Συνδρομή

Κατασκευαστής: Cloud Apps 365


Περιγραφή

Υπηρεσία Data Protection Officer (DPO) για το GDPR
•    Ενημέρωση και συμβουλές στα στελέχη της Επιχείρησης / Οργανισμού για το GDPR
•    Έλεγχος της Υλοποίησης GDPR για την συμμόρφωση με το Κανονισμό GDPR
•    Παρακολούθηση Σχεδίου Αντιμετώπισης Περιστατικών
•    Αξιολόγηση και λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας
•    Εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
•    Σχεδιασμός αναγκαίων μελλοντικών Πολιτικών Ασφάλειας
•    Επικοινωνία και συνεργασία με την Εποπτική Αρχή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις Υπηρεσίες DPO δείτε την αναλυτική περιγραφή.

Share
1500.00€ 1000.00€ -34%

Περιγραφή

Υπηρεσία Data Protection Officer (DPO) για το GDPR
•    Ενημέρωση και συμβουλές στα στελέχη της Επιχείρησης / Οργανισμού για την κατανόηση των απαιτήσεων και των ενεργειών που απορρέουν από τον Κανονισμό GDPR, τις τρέχουσες Διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους μέλους, σχετικά με την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
•    Έλεγχος της Υλοποίησης GDPR για την συμμόρφωση με το Κανονισμό GDPR και παρακολούθηση των Πολιτικών Ασφαλείας, των Υπεύθυνων Επεξεργασίας Δεδομένων, των Εκτελούντων Επεξεργασίας Δεδομένων, καθώς και την Ανάθεση Αρμοδιοτήτων, της Ευαισθητοποίησης και της Κατάρτισης Υπαλλήλων που συμμετέχουν στην Επεξεργασία και στους Ελέγχους των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
•    Παρακολούθηση Σχεδίου Αντιμετώπισης Περιστατικών για την παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Incident Response Plan)
•    Αξιολόγηση και λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
•    Εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Privacy Impact Assessment - PIA)
•    Σχεδιασμός αναγκαίων μελλοντικών Πολιτικών Ασφάλειας για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
•    Επικοινωνία και συνεργασία με την Εποπτική Αρχή για τα θέματα που αφορούν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα της Επιχείρησης / Οργανισμού

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
•    Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται σε 2-3 επισκέψεις κάθε μήνα στα γραφεία της Επιχείρησης / Οργανισμού, καθώς και ανά περίπτωση μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή Remote Access, όταν κριθεί αναγκαίο
•    Σε περίπτωση που υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για τις Υπηρεσίες DPO σε κάποια Επιχείρηση / Οργανισμό, τότε θα πρέπει να γίνει επανεκτίμηση του προσφερόμενου χρόνου, των επισκέψεων και της επικοινωνίας κάθε μήνα στα γραφεία της Επιχείρησης / Οργανισμού
•    Η Υπηρεσία DPO μπορεί να προσφερθεί και σε Υλοποιήσεις GDPR τρίτων Προμηθευτών / Υλοποιητών σε κάποια Επιχείρηση / Οργανισμό, εφόσον έχει τηρηθεί η Μελέτη Συμμόρφωσης GDPR και η Υλοποίηση της Μελέτης Συμμόρφωσης GDPR
 

 

«Στο σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε θα πρέπει να έχουμε κοντά μας καταξιωμένους συνεργάτες,
για να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας και να αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό» Δ.Κ.

 

 

Κατασκευαστές

Cloud Apps 365
e-InformationTechnology
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Με τη χρήση της αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies. • Πληροφορίες