Υπηρεσίες Υλοποίησης - Συντήρησης - Υποστήριξης (Senior)

Κωδικός: 3002

Μονάδα μέτρησης: Ανθρωποώρα

Κατασκευαστής: e-InformationTechnology


Περιγραφή

Υπηρεσίες Υλοποίησης - Συντήρησης - Υποστήριξης

Share
60.00€

Περιγραφή

Υπηρεσίες Υλοποίησης - Συντήρησης - Υποστήριξης

-  Διαχείριση Έργου
-  Καταγραφή Απαιτήσεων Χρηστών
-  Ανάλυση Απαιτήσεων
-  Σχεδιασμός
-  Εγκατάσταση
-  Ανάπτυξη
-  Παραμετροποίηση
-  Δοκιμαστική Λειτουργία
-  Εκπαίδευση
-  Τελικές Ρυθμίσεις
-  Βελτιστοποίηση Απόδοσης
-  Συντήρηση
-  Υποστήριξη
-  Οργάνωση Τμημάτων


Οι υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου (PM) συμπεριλαμβάνουν τις ακόλουθες εργασίες:
•  Οργάνωση Kick-off
•  Ορισμός Ομάδων Έργου
•  Χρονοδιάγραμμα Έργου με Εργασίες, Συμμετέχοντες, Παραδοτέα
•  Διαθεσιμότητα Στελεχών / Συμμετεχόντων στο έργο
•  Τήρηση Μεθοδολογίας / Πλάνου Υλοποίησης
•  Παρακολούθηση και Μερική συμμετοχή στην Αλληλογραφία
•  Επικοινωνία κάθε 2-3 ημέρες με τις Ομάδες Έργου και εμβόλιμα όπου απαιτείται
•  Παρακολούθηση Καταγραφής Απαιτήσεων Χρηστών
•  Παρακολούθηση Υλοποίησης Έργου
•  Αναφορά Προόδου Έργου κάθε 2 εβδομάδες
•  Σύνταξη Πρωτόκολλου Παραλαβής Έργου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
•  Το PM στο Έργο είναι το 10% στο συνολικό Κόστος Υλοποίησης

 

«Στο σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε θα πρέπει να έχουμε κοντά μας καταξιωμένους συνεργάτες,
για να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας και να αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό» Δ.Κ.

 

 

Κατασκευαστές

Cloud Apps 365
e-InformationTechnology
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Με τη χρήση της αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies. • Πληροφορίες